"DUMITRU I.IONESCU"

Scoala gimnaziala

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ APOSTULUI DE SECRETAR

DOCUMENTUL AICI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU I. IONESCU", cu sediul în Calvini, str. Principală, nr. 176, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (9 luni) a funcţiei contractuale vacante, SECRET AR - 1,00 norma.

Concursul se va desfăşura la sediul Scolii Gimnaziale „Dumitru I. Ionescu" Calvini, asfel:
     - Depunere dosare - 17.07.2023 - 21.07.2023
     - Rezultatele selectării dosarelor - 21.07.2023
     - Proba scrisă- 24.07.2023, ora 09.00
     - Afişarea rezultatelor - 24.07.2023, ora 14.00
     - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor - 25.07.2023
     - Proba practică- 26.07.2023, ora 09.30
     - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor- 27.07.2023
     - Afişarea rezultatelor finale - 28.07.2023

 

            Condiţiile generale de participare la concurs:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post cohtractual vacant, cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţiile specifice pentru postul de SECRETAR:

             - absolvent de studii liceale;
             - capacitatea deplină de exerciţiu;
             - fără condamnări.

     Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se vor depune la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Dumitru I. Ionescu", cu sediul în Comuna Calvini, str. Principală, nr. 176, judeţul Buzău.
Fişa postului, alte informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la sediul Şcolii „Dumitru I. Ionescu" Calvini, persoană de contact Habără Ioana - Adriana - telefon 0238/523618, în zilele lucrătoare, între orele 08.30-14.00.