"DUMITRU I.IONESCU"

Scoala gimnaziala

ANUNȚ - 27.12.2022

DOCUMENTUL AICI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU I. IONESCU” COMUNA CALVINI, JUDEŢUL BUZĂU este beneficiară a proiectului PNRAS din cadrul PNRR începând cu data de 23.09.2022 pentru o perioada de 3 ani . Cauzele care au determinat aplicarea în cadrul acestui proiect sunt:
   - procentul ridicat de copii rromi - aproximativ 65%;
   - numărul de elevi aflați în situație precară - 30%;
   - atitudinea negativă față de învațătură și muncă;
   - dezorganizarea familiei;
   - modelul educațional oferit de părinți și frați;
   - necesitatea dezvoltării profesionale a cadrelor care lucrează cu copii vulnerabili.


    Stimată doamnă/ Stimate domnule,
    Școala Gimnazială ,,Dumitru I. Ionescu” Calvini implementează, in calitate de beneficiar, proiectul Reducerea abandonului școlar la Școala Gimnazială ,,Dumitru I. Ionescu” Calvini , în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.
În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

 

NR.

CRT

PRODUSE UM CANTITATE
1 LAPTOP BUC 9
2 DISPLAY 65" BUC 1
3 DISPLAY 86" BUC 2
4 ROUTER WI-FI BUC 2
5 MULTIFUNCTIONALA LASER COLOR A3 BUC 1

Specificații tehnice solicitate pentru fiecare dintre produse:

 
1. Denumire produs: LAPTOP
Descriere generală: LAPTOP
Detalii specifice, parametri de funcționare şi standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar: Procesor intel Core i3 4.10 GHz, Display : 15,6”,
memorie RAM: minimum 8GB, DDR4, Webcam integrat,
Porturi: HDMI, USB 3.0, audio jack combo,
Greutate: mai mică de 2 kg Accesorii (dacă este cazul)
Manuale și Cerințe de Întreținere (dacă este cazul)
Garanție: 1 an minim
2. Denumire produs:display interactiv
Descriere generală: display interactiv
Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de cătreBeneficiar:
Diagonala: minimum 65”,
Tip Display: 4K UHD, Anti Glare, luminozitate minimum 350 cd Acoperire anti-flare
Funcții: Browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv, capturi de ecran adnotate Accesorii
(dacă este cazul)
Manuale și Cerințe de Întreținere (dacă este cazul)
Garanție: 1 an minim
3. Denumire produs:display interactiv
Descriere generală: display interactiv
Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar:
Diagonala: minimum 85”,
Tip Display: 4K UHD, Anti Glare, luminozitate minimum 350 cd Acoperire anti-flare
Funcții: Browser, prezentare wireless de pe orice dispozitiv, capturi de ecran adnotate Accesorii
(dacă este cazul)
Manuale și Cerințe de Întreținere (dacă este cazul)
Garanție: 1 an minim
4. Denumire produs:router wi-fi
Descriere generală: router wi-fi

Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar:
Procesor : 1GHz; Porturi LAN: 4 x LAN; Porturi WAN: 1 X WAN;
Porturi LAN/WAN: 10/100/1.000 Mbps;
Standarde: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Dual band, 4x4 MU-MIMO. Accesorii (dacă este cazul)
Manuale și Cerințe de Întreținere (dacă este cazul)

Garanție: 1 an minim
Denumire produs 5: multifuncțional laser color
Descriere generală: multifuncțional laser color
Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către
Beneficiar:
Imprimare, copiere, scanare;
Viteză de imprimare :minimum 12 ppm Volum lunar recomandat: 3000 pagini; Duplex imprimare și
scanare.
Accesorii (dacă este cazul)
Manuale și Cerințe de Întreținere (dacă este cazul)
Garanție: 1 an minim

   Valoarea estimată a achiziţiei este de: 125.000 lei fără TVA.


   Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
     - Adresa: Comuna Calvini, str. Principală, nr. 176, jud. Buzău
     - Telefon/Fax: 0238/523618
     - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
     - Persoană de contact: Oprea Adriana

   Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.
   Preţul total ofertat trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie finală: Școala Gimnazială „Dumitru I.
Ionescu” Calvini. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, dupa cum este aplicabil).
   Livrarea se efectuează în cel mult 5 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată.
   Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie.
   Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului      Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.
   Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR, înaintea semnării contractului de achiziție. În acest din urmă caz, se va semna, în mod obligatoriu, înaintea semnării contractului de achiziție, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin nume, prenume și data nașterii). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.
    Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.
Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de 05.01.2023.
    Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.
   Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.
   Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Cereri de ofertă şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.