"DUMITRU I.IONESCU"

Scoala gimnaziala

CERERE DE OFERTĂ - ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE, SOFTWARE - 24.11.2023

DOCUMENTUL AICI

Școala Gimnazială ,,Dumitru I. Ionescu” Calvini  implementează, in calitate de beneficiar, proiectul Reducerea abandonului școlar la Școala Gimnazială ,,Dumitru I. Ionescu” Calvini , în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

Citește mai departe...

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ APOSTULUI DE SECRETAR

DOCUMENTUL AICI

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU I. IONESCU", cu sediul în Calvini, str. Principală, nr. 176, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (9 luni) a funcţiei contractuale vacante, SECRET AR - 1,00 norma.

Concursul se va desfăşura la sediul Scolii Gimnaziale „Dumitru I. Ionescu" Calvini, asfel:
     - Depunere dosare - 17.07.2023 - 21.07.2023
     - Rezultatele selectării dosarelor - 21.07.2023
     - Proba scrisă- 24.07.2023, ora 09.00
     - Afişarea rezultatelor - 24.07.2023, ora 14.00
     - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor - 25.07.2023
     - Proba practică- 26.07.2023, ora 09.30
     - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor- 27.07.2023
     - Afişarea rezultatelor finale - 28.07.2023

 

Citește mai departe...

ANUNȚ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU I. IONESCU" COMUNA CALVINI, JUDEŢUL BUZĂU este beneficiară a proiectului PNRAS din cadrul PNRR începând cu data de 23.09.2022 pentru o perioada de 3 ani . Cauzele care au determinat aplicarea în cadrul acestui proiect sunt:

  • procentul ridicat de copii rromi - aproximativ 65%;
  • numărul de elevi aflaţi în situaţie precară - 30%;
  • atitudinea negativă faţă de învaţătură şi muncă;
  • dezorganizarea familiei;modelul educaţional oferit de părinţi şi fraţi;
  • necesitatea dezvoltării profesionale a cadrelor care lucrează cu copii vulnerabili.

   Obiectivul principal al derulării acestui proiect este reducerea riscului de abandon şcolar în unitatea noastră . Astfel, circa 154 de elevi vor beneficia prin diferite activităţi ( remediere , excursii, consiliere, masă caldă, rechizite şcolare, etc) pentru oferirea de şanse egale ; 18 cadre didactice îşi vor îmbunătăţi competenţele în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, va creşte gradul de digitalizare în cadrul şcolii prin achiziţionarea de echipamente IT, modernizarea bibliotecii şcolii şi achiziţionarea de echipament sportiv.
   În cadrul acestui proiect începând cu data de 06.12.2022 unitatea noastră şcolara v-a efectua următoarele achiziţii:

 
Denumire produs/servicii/ lucrări

luna estimată pentru

inițierea procedurii

Workshop-uri pentru elevi Ianuarie 2023
Diplome participare Ianuarie 2023
Cărți de premii Ianuarie 2023
Rechizite si materiale școlare Ianuarie 2023
Amenajare săli de curs Octombrie 2023
Masă caldă oferită elevilor din grupul țintă februarie 2023
Organizarea de excursii Aprilie 2023
Cursuri formare cadre didactice Iunie 2023
Dotări săli de cursuri Octombrie 2023
Consumabile școlare Ianuarie 2023
Dotare cu clase inteligente Ianuarie 2023
Subvenții, ajutoare, premii Noiembrie 2023
Organizare de excursii școlare Noiembrie 2023
Achiziție echipamente IT Noiembrie 2023
Consumabile școlare Septembrie 2023
Servicii de tipărire Septembrie 2023
Workshop-uri pentru elevi Septembrie 2023
Valoare estimată fără TVA 598.792

DOCUMENTUL AICI